UTBYGGER:

Standard

Leilighetene bygges iht. TEK 10 (de nyeste byggeforskriftene) og vil få en meget god standard.

 

Vannbåren gulvvarme på stue, kjøkken, entre/gang og hovedsoverom.

 

Det vil bli levert 14 mm 3-stavs eikeparkett hvitpigmentert på gulv. 

 

Badgulvet vil bli flislagt med keramiske fliser i grå farge. Flisformat 30 x 30. Lys grå keramiske fliser på vegg. Flisformat 60 x 30 cm. 

Som standard baderomsinnredning leveres innredning med push-open system, fronter i hvit silkemat utførelse. Heldekkende hvit servantplate i støpemarmor med ettgreps blandebatteri. Speil over servant. Ekstra stikkontakt ved speil. Som standard leveres vegghengt toalett med hvitt hardplast toalettsete. Alt sanitærporselen blir levert i hvit utførelse. I dusjhjørne leveres ettgreps blandebatteri og dusjgarnityr. Dusjhjørne i glass med innfellbare dører medfølger som standard. Det leveres opplegg for vaskemaskin med strøm, vann og avløp. Stikkontakt for tørketrommel. Elektriske varmekabler i gulv med termostatregulering. Som lyskilde leveres innfelte LED-downlights.

 

WC-rom leveres med vegghengt toalett med hvitt hardplast toalettsete og servant med ettgreps blandebatteri. Grå keramiske fliser på gulv. Hvite eller grå fliser 20x20 cm på vegg.

 

Som standard kjøkkeninnredning leveres Norema type Areal Hvit Grep eller tilsvarende fra annen anerkjent leverandør. Håndtaksløse fronter i hvit glatt utførelse. Høyde innredning ca 210 cm. Omfang av kjøkkeninnredning som på plantegning. Endelig inndeling og plassering av moduler på kjøkken er ikke avklart. Det leveres enkel vask i rustfritt stål. Benkeplate i mørk grå laminat. Skuffer og skap leveres med dempere / softclosing. Hvitevarer inngår ikke i leveransen unntatt ventilator for komfyravtrekk, men hvitevarer kan bestilles som tilvalg gjennom prosjekts kjøkkenleverandør. Det settes av plass

for integrert stekeovn og innfelt koketopp i benkeskap. Det tilrettelegges for innbygging av oppvaskmaskin. Det leveres ettgreps kjøkkenarmatur med avstengingsventil for oppvaskmaskin. I benkeskap for oppvaskmaskin leveres påkobling for vann og avløp samt enkel stikkontakt. I benkeskap for vask avsettes det plass for 3-fraksjoners avfallssortering.

 

Generell takhøyde i oppholdsrom ca 2,5 meter.

God bodplass - 3 kvm innvendig og 5 kvm sportsbod som plasseres i felles bodområde i 2 og 3. etg, eller på bakkeplan under svalgang. 

Boligene leveres sprinklet med boligsprinkleranlegg.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinner i alle leilighetene.

Direkte adkomst med heis fra alle boligetasjer til parkeringsanlegget, inngangsparti og felles takterrasse. Heisstol tilpasses kravene til båreheis i TEK 10.

I 5. etg mot Gammelgata anrettes felles takterrasse.

Oppvarming

Oppvarming på bad baseres på elektriske varmekabler med termostatstyring. Vannbåren gulvvarme på stue, kjøkken, entre/gang og hovedsoverom. I tillegg er det balansert ventilasjon med varmegjenvinner - elektrisk ettervarme.

Parkering / Garasje

Garasjeplass kan kjøpes for kr. 190.000,-. Det er et begrenset antall plasser (20 stk) som selges etter først til mølla prinsippet.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Grunnboksutskrift følger som vedlegg til salgsoppgaven. Seksjonene vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Det er tinglyst servitutter på eiendommen, og kopi av disse fås av megler.

Ferdigattest eller midl. brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i dag regulert til byggeområde for bolig, forretning, kontor og annen næringsvirksomhet iht. Reguleringsplan og -bestemmelser er en del av denne salgsoppgaven, men vedlegges ikke. Det samme gjelder rammetillatelse. Interessenter som har spørsmål til reguleringen og/eller rammetillatelsen, eller som ønsker å få utlevert disse, bes kontakte megler.

Beskrivelse av sameiet

Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Budsjett og regnskap kan sees hos din PRIVATmegler. Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold.

Faste, løpende kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter slik som kommunale avgifter, forsikring, forretningsførsel, snømåking, vedlikehold m.m., men avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 30 - 40,- pr. m2 BRA/mnd. Det foreligger p.t. ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører. Driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas av styret og fremlegges til orientering på sameiets generalforsamling. Forretningsfører vil i forbindelse med overtagelsen innkalle 3 måneders fellesutgift som likviditetstilskudd til sameiet. Forretningsfører vil i forbindelse med overtagelsen innkalle 3 måneders fellesutgift som likviditetstilskudd til sameiet.

Oppgjør

Det forutsettes at delinnbetaling/forskudd på 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto, og at skriftlig dokumentasjon på finansiering fremlegges av kjøper. 

Hovedoppgjør (resterende del av kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til megler senest en uke før overtagelse.

Finansiering

Hvis du ønsker en rask avklaring på finansielle forhold, ta kontakt med PRIVATmegleren som har agentavtale med Nordea på finansielle tjenester og mottar godtgjørelse for dette.

Planlagt overtagelse

Antatt overtagelse er 4. kvartal 2017. Dette under forutsetning av byggestart 3. kvartal 2016. Ved senere byggestart endres overtagelsestidspunkt tilsvarende.

Overtagelsesmåned meddeles med ca. 3 måneders varsel. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig senest 6 uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtagelsesdato.

Solgt ihht bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Budgiving

Boligene selges til fastpris. 

 

Alle bud/kjøpetilbud på eiendommen skal være skriftlig og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller via vår "gi bud"-knapp på våre nettsider. Knappen finner du også på PRIVATmeglerens hjemmeside for prosjektet, se på den enkelte bolig. Bud/kjøpetilbud må ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Bud/kjøpetilbud med kortere frist enn dette kan ikke formidles av megler. Nærmere info om budgiving finner du på egen side sammen med kjøpetilbud/budskjema.

 

Som budgiver hos PRIVATmegleren kan du kreve budjournal fremlagt så snart handel er gjennomført. Innhold i budjournal er lovregulert, og innebærer at budgivere må akseptere at opplysninger om budet kan bli fremlagt for selger, kjøper og øvrige budgivere. Budgiver som ikke blir kjøper, kan kreve kopi av anonymisert budjournal.

Standard

© 2017 VOICE REKLAMEBYRÅ AS